Рубрики
Приходские вести

Празднование освящения храма вмч. Георгия Победоносца в Киеве

Тропарь великомученику Георгию, ради освящения храма его, глас 4

Днесь блажа́т тя ми́ра концы́,/ Боже́ственных чуде́с испо́лньшеся,/ и земля́ ра́дуется, напи́вшися кро́ве твоея́,/ христоимени́тии же лю́дие гра́да Ки́ева/ освяще́нием Боже́ственнаго хра́ма твоего́ ра́достию возвесели́шася,/ страстоте́рпче Гео́ргие,/ сосу́де избра́нный Свята́го Ду́ха, уго́дниче Христо́в./ Его́же моли́, с ве́рою и мольбо́ю приходя́щим во святы́й твой храм,/ да́та очище́ние грехо́в,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2

Боже́ственнаго и венцено́снаго великому́ченика Христо́ва Гео́ргия,/ на враги́ побе́ду взе́мшаго одоле́ния,/ соше́дшеся ве́рою во освяще́нный храм, восхва́лим,/ его́же благоволи́ Бог созда́ти во и́мя его́,/ Еди́н во святы́х почива́яй.

Величание

Велича́ем тя,/ страстоте́рпче святы́й Гео́ргие,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ претерпе́л еси́.